fbpx

Апликација за Силвер Клуб картичка

 

  Почитувани,

  Раководниот тим на Аутомакедонија АД Скопје, донесе одлука да Ви издаде специјална Клуб картичка (SILVER) , како симбол на нашето партнерство и соработка. Картичката ќе Ви донесе низа на поволности и бенефиции при користењето на услугите во продажно сервисната мрежа на Аутомакедонија и нејзините партнерски компании во земјата.

  Со пополнување и потпишување на формуларов, доброволно:

  СЕ согласувате
  НЕ се согласувате

  со можноста Аутомакедонија да ги искористи Вашите лични податоци наведени во долната табела за остварување на маркетинг комуникација со Вас (преку доставување на промотивни материјали, известувања за акции и кампањи, флаери, покани...).

  Податоците внесени во табелата ќе бидат третирани како податоци од строго доверлив карактер, а Аутомакедонија АД Скопје ќе ги користи само за сопствени цели и нема да ги дава или пренесува на било кој начин на трето лице. Доколку од било која причина и во било кое време, повеќе не сакате да ги добивате информативните и маркетиншки материјали од Аутомакедонија Ве молиме да ги известите нашите служби на

  тел. 02 3103 130, или на e-mail : kontakt@automakedonija.com.mk.