fbpx

Технички преглед

Станици за технички преглед

АМ Церт, дел од Групацијата на Аутомакедонија поседува три Станици за технички преглед и регистрација на моторни возила во кои можете да направите:

  • Редовен и вонреден технички преглед на моторни возила, земјоделски и работни машини,
  • Проверка на исполнетоста на техничко-експлоатационите услови на возилата според прописите за безбедност во сообраќајот
  • Издавање на меѓународни возачки дозволи и потврди за управување на туѓо моторно возило во странство,
  • Регистрација на возилата на шалтер на МВР Посредување при издавање
  • Зелен картон при патување во странство.

Локации и контакти

Станиците за технички преглед и регистрација на АМ ЦЕРТ се лоцирани во центрите на Аутомакедонија :

Станица Автокоманда, 16 Македонска Бригада бр.2, Спроти Шумарскиот Факултет, тел. 02 3103 152

Станица Кисела Вода, Бул Борис Трајковски, во близина на Спортската сала Расадник, тел. 02 3103 260

Станица Стаклара, Бул Борис Трајковски, во поранешниот комплекс на Стакларница, тел. 02 2465 010