Сертификати

Аутомакедонија e една од првите компании во Македонија која поседува меѓународни сертификати во доменот на продажба на возила и резервни делови за возила, продажба на додатна и сервисна опрема, сервисирање и поправка на возила. 

Воспоставувањето на сертифициран систем за нас претставува стратешка определба со цел да понудиме стандардизирана услуга за своите корисници.

Во текот на траењето на сертификатите се спроведуваат континуирани контроли за примената на системот согласно утврдениот стандард. Сертификатите е одобрени од страна на TÜV Rheinland Cert GmbH.