За нас

БОГАТА ТРАДИЦИЈА ВО АВТОМОБИЛСКАТА ДЕЈНОСТ

slika za strana opel385Аутомакедонија e основана во далечната 1946 година, како компанија специјализирана во автомобилската дејност.

Седум децении подоцна, Аутомакедонија сеуште ја негува својата богата традиција и на македонскиот пазар функцонира како комплетно приватизирано, акционерско друштво посветено главно на автомобилскиот бизнис.

Аутомакедонија има заокружена инфраструктура (изложбено продажни салони и сервисни центри), најмодерна опрема за одржување и сервисирање на сите видови и марки на возила и високопрофесионален тим, кои имаат задача на својата богата листа на клиенти да им обезбедат комплетна услуга за нивното возило.

Аутомакедонија има богато портфолио на странски партнери, во кои се вбројуваат брендови како :

 • ОPEL (патнички и лесни комерцијални возила)
 • ISUZU (пикап камионети и камиони)
 • ISUZU (автобуси)
 • LIQUI MOLY (масла, адитиви)
 • BRIDGESTONE (пневматици)
 • FIRESTONE(пневматици)
 • DAYTON (пневматици)
 • WABCO (компоненти за камиони, автобуси и приколки)
 • BRC GAS EQUIPMENT (системи за ТНГ)
 • NUSSBAUM (опрема за сервисирање)
 • ATT (станици за технички преглед)
 • ТАKEUCHI (компактни ровокопачи)

Референтната листа на домашни клиенти и партнери ја сочинуваат најзначајните министерства, институции, владини и невладини тела, домашни и меѓународни организации и сериозни приватни компании во земјата.

Квалитетот на работењето на Аутомакедонија е еден од основните фокуси на компанијата. Тоа го потврдуваaт и реномираните странски компании, кои неколку години по ред го сертифицираат системот за менаџмент на квалитетот (QMS) на Аутомакедонија согласно меѓународните стандарди ISO 9001:2008, а за општествената одговорност и почитувањето на еколошките стандарди во работата сведочи сертифицираниот систем за заштита на средината според меѓународните стандарди ISO 14001.


МУЛТИБРЕНДОВСКИ КОНЦЕПТ ВО РАБОТАТА

shutterstock_94939156Аутомакедонија, согласно европските и светски стандарди во дејноста го негува мултибрендовскиот концепт во своето работење. Овластена е за продажба и сервисирање на патничките и комерцијални возила на брендовите :

 • OPEL
 • ISUZU (пикап камионети и камиони)
 • ISUZU (автобуси)

Со повеќе, премиум добавувачи од Европа, компанијата работи на изведба и на специјални возила за специјални проекти.

Мултибрендовскиот концепт на Аутомакедонија е најизразен во сферата по која фирмата е традиционално позната и признаена во државата – Сервисните центри.

Благодарение на одличната инфраструктура (четири модерни сервиси во Скопје и Битола), комплетната опременост со специјални и универзални дијагностички инструменти, специјален алат, кадар со долгогодишно искуство во работата, пристап до резервнии делови за сите видови и марки на возила, сервисните центри на Аутомакедонија со право важат за комплетни и најпрофесионални Мулти бренд сервисни центри во Македонија.

Мулти брендовскиот концепт на Сервисните центри на Аутомакедонија (за патнички, комерцијални, товарни возила, автобуси и градежна механизација), во комбинација со другите содржини на Групацијата (станици за технички преглед, осигурително брокерско друштво) и даваат можност на компанијата на своите клиенти да им ги понуди – Сите услуги на едно место.

Професионалниот пристап во работата на компанијата е препознаен од страна на повеќе странски брендови, поради што Аутомакедонија е овластен сервисен партнер на повеќе брендови, како што се :

 • WABCO – сервисен партнер за Македонија,
 • ATT и NUSSBAUM – сервисен партнер за Македонија
 • BEISSBARTH
 • BRC Gas Equipment – овластен сервис

AM ЦЕРТ, ДЕЛ ОД ГРУПАЦИЈАТА НА АУТОМАКЕДОНИЈА

DSC_2517Либерализацијата и хармонизацијата на прописите во областа на втомобилизмот во Европа беше повод менаџментот на Аутомакедонија да формира инспекциски тела на интернационално ниво во новата специјализирана компанија АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје.

Денес оваа компанија е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија за следните дејности:

 • Станици за технички преглед на моторни возила и регистрација на возила
  АМ ЦЕРТ во својата “аутомотив“ дивизија, на територијата на Скопје располага со три модерни станици за технички преглед на моторни возила. Во станиците за технички преглед, клиентите може да направат редовен и вонреден технички преглед на своите возила, како и да ги завршат сите формалности поврзаи со регистрацијата на возилото.
 • Техничка служба за хомологациски испитувања и инспекции на возила, системи и делови на возила за сите класи и преправки и модификации на возила и нивни системи како и атести на преправки на возила во специјална намена, работни машини, трактори и земјоделска механизација
 • Техничка служба за инспекција, калибрација и одржување на тахографи и ограничувачи на брзина.
 • ADR инспекции за возила кои обавуваат превоз на опасни материи
 • EKMT (CEMT) инспекција на возила кои обавуваат меѓународен транспорт
 • ATP превоз на храна и расиплива роба

 

 • Имплементација на системи за менаџмент на квалитетот. АМ ЦЕРТ е препознатлив со својата стручност и за имплементирање на менаџмент системите за квалитет од ISO портфолиото ( 9001, 14001, HACCP, 18001 (OНSАS), ЕNISO3834, ENISO1090, 20000, 22000, FSC и многу други).
 • Академија. Високостручната екипираност, организираност и поставеност Аутомакедонија и АМ ЦЕРТ ја пренесуваат на следните генерации преку својата АМ Академија која претставува расадник на техничко знаење, а е поддржана и од еден од водечките државни универзитети “Гоце Делчев“ – Штип, како и испитни и показни лаборатории за возила.
 • Овластена компанија за процена на вредност. АМ ЦЕРТ, во својата организација разви и специјален сектор за процена на вредност, со повеќе овластени проценители (подвижен, недвижен имот, опрема и машини, возила, индустриска сопственост…).

Според тоа, мисијата и визијата на групацијата да промовира бренд препознатлив по високиот квалитет на услугите, по добрите деловни односи и професионалниот пристап на екперсткиот тим е со успех остварена, што придонесува и понатаму да јакне довербата на клиентите, акционерите и потенцијалните инвеститори.


ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО

Во 2014 година Аутомакедонија ја основаше и компанијата АМ БРОКЕР, Осигурително брокерско друштво во кое клиентите на Аутомакедонија може да набават полиси за осигурување од сите сигурителни компании во земјата.


СООБРАЌАЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Аутомакедонија успешно ја заврши својата апликација и на територијата на Битолско/Прилепскиот регион со својата компанија СИЦ АМ Битола, стана регионален Сообраќаен Испитен Центар.

Во СИЦ АМ Битола, кандидатите од овој регион може да ги полагаат теоретските и практични испити за возачка дозвола.


АУТОМАКЕДОНИЈА И ВО СРБИЈА

Во 2014 година Аутомакедонија донесе стратешка одлука, да ги започне своите операции и надвор од државата.

За таа цел,  беше основана фирмата

 • AUTO ONE – овластен увозник, дистрибутер и сервисер на возилата од палетата на OPEL на територијата на Република Србија. Новото дилерство на Групацијата Аутомакедонија е лоцирано во Ниш, Јужна Србија и е комплетно организирано според стандардите на добавувачот. Оваа компанија, дел од Групацијата Аутомакедонија е овластен увозник, дистрибутер и сервисер и на ISUZU за Србија