fbpx

199/WRL – 5.5 тони

199/WRL – 5.5 тони

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ДВОСТОЛБНА ДИГАЛКА

-Електромеханичко оперирање

-Интервалите за одржување се сведени на минимум благодарение на долгиот животен век на компонентите на дигалката и комплетното непостоење на кабли, ланци, лагери, завртки и навртки

-Подесување и  синхронизација на двете шепи за кревање независно од распределбата на товарот

-Безбедносни вентили вградени директно во цилиндрите

-Безбедносен уред во случај на препрека при симнување на возилото

-Вентил за преоптоварување

-Заштита на нозете

Маса на кревање – 5.500 кг

Висина од подот до крајната точка – 5.125 мм со заштитната рамка

Максимална висина на кревање на шепите за кревање – 1.960 мм

Внатрешна широчина помеѓу двата столба – 3.000 мм

Брошура

Цена: 8990 EUR + ддв