fbpx

199/U – 3.2 тони

199/U – 3.2 тони

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ДВОСТОЛБНА ДИГАЛКА

-Електромеханичко оперирање

-Кревање преку трапезоидни штрафови направени од високоотпорен челик кои може самостојно да кочат

-Монококна структура

-Самозаштитени навртки

-Движењето помеѓу штрафовите преку ланец кој штити од успорување за да обезбеди оперативна тивкост и максимално задоволство

-Електричен мотор дизајнитан да штити од претовар

-Електричен систем со затворено коло со ниска волтажа

-Комплетно подготвена однапред рамка

-Опремена со пумпа за подмачкување

-Опремена со мали блокови за фиксирање

Маса на кревање – 3.200 кг

Висина од подот до крајната точка – 2.600 мм

Максимална висина на кревање на шепите за кревање – 1.975 мм

Внатрешна широчина помеѓу двата столба – 2.500 мм

Брошура

Цена: 3797 EUR + ддв