Шпедиција

“Аутомакедонија” АД Скопје располага и со сопствена
шпедиција со висококвалификуван и искусен персонал.

Покрај секојдневните активности поврзани со Аутомакедонија, шпедицијата врши услуги и за повеќе високо-реномирани компании во Македонија.

Доколку Ви треба контакт, толкување на прописи од документното законодавство или услуги за транспорт и шпедиција, контактирајте не. Со задоволство ќе Ви излеземе во пресрет.

Контакт со одговорната служба:
Teл. (02) 3121 423
e-mail: kontakt@automakedonija.com.mk