ЛЕКАРСКИ ПОПУСТ ВО АУТОМАКЕДОНИЈА

За сите членови на Македонското лекарско друштво, Аутомакедонија обезбеди специјални опусти и бенефиции за купување на производите и користење на услугит во фирмите од групацијата.

Конкретно, со потврда за членство во МЛД, можете да добиете попусти на возилата на Opel од 9,5 до 26%, на возилата Isuzu до 5%, како и специјални попусти и бенефиции за користење на сервисните центри на Аутомакедонија.

За повеќе информации посетете не, или контактирајте на тел. 02 3103 130