Сервис

Категорија: Сервис

ЛЕКАРСКИ ПОПУСТ ВО АУТОМАКЕДОНИЈА

За сите членови на Македонското лекарско друштво, Аутомакедонија обезбеди специјални опусти и бенефиции за купување на производите и користење на услугит во фирмите од групацијата. Конкретно, со потврда за членство во МЛД, можете да добиете попусти на возилата на Opel од 9,5 до 26%, на возилата I

Категорија: Сервис

СЕРВИСНА АКЦИЈА

Категорија: Сервис

ОPEL SERVICE 4+ АКЦИЈА