Сервис

Категорија: Сервис

ЗИМСКИ СЕРВИС ВО АУТОМАКЕДОНИЈА

Мулти бренд сервисниот центар на Аутомакедонија, сместен во населбата Кисела Вода (бул. Борис Трајковски бр. 21), во непосредна близина на спортската сала Расадник, за своите клиенти (со сите видови и марки на патнички возила) – подготви специјален : ЗИМСКИ СЕРВИС ПАКЕТ Пред почетокот на зимск

Категорија: Сервис

AВТО ПЛИН ВО АУТОМАКЕДОНИЈА

Категорија: Сервис

СЕРВИСНА АКЦИЈА

ОPEL SERVICE 4+ АКЦИЈА

Специјална програма за возила на OPEL постари од 4 години За возилата од палетата на OPEL постари...

Повеќе